Dotacje

 1. Program Phare 2002
  Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze MŚP (małych i średnich p-stw).
  Tytuł Projektu: Bezpieczne i nowoczesne sterowanie obrabiarkami.
 2. Program Phare 2002
  Program Rozwoju Przedsiębiorstw.
  Tytuł Projektu: Usprawnienie zarządzania poprzez rozwój planowania inwestycyjnego.
 3. Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
  lata 2004-2006. Działanie 2.1. Wzrost konkurencyjności MŚP poprzez doradztwo.
  Tytuł Projektu: Zaprojektowanie, wdrożenie i certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001-2000.
 4. Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
  lata 2004-2006. Działanie 2.1. Wzrost konkurencyjności MŚP poprzez doradztwo.
  Tytuł Projektu: Rozwój strategii finansowej i organizacja finansowania zewnętrznego.